LoveTruyen.Co

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×Toàn

Fanfiction

2557

Đang cập nhật

15-11-2023

0309|Memories|HỒI KÝ|Hải×Toàn

377 lượt thích / 2557 lượt đọc
"If one day we can not be together , forever keep me in your heart , I 'll be there ." - Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ anh trong trái tim em, anh sẽ ở đó mãi mãi. Chào bạn! Mời bạn đến với "MEMOIRS" - Hạ 21/1/2022