LoveTruyen.Co

(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•

Ma cà rồng

130855

Hoàn thành

03-01-2017

(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•

3191 lượt thích / 130855 lượt đọc
Đã hoàn thành Vì đây là truyện đầu tiên nên còn nhiều sai sót,mong mọi người bỏ qua!!

5 chương mới nhất truyện (12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•