LoveTruyen.Co

50 hiện tượng ngũ ấm ma

Tâm linh

1786

Hoàn thành

05-01-2017

50 hiện tượng ngũ ấm ma

4 lượt thích / 1786 lượt đọc
Gần đây có nhiều vị tự xưng là mình đã chứng đắc, thuộc hàng bất thối/thoái chuyển, sanh tâm kiêu mạn, khiến đường tu của mình không tiến mà còn đi thụt lùi. Không những thế, những vị đó còn gây hoang mang cho Phật tử, còn dẫn dắt Phật tử cùng đi xuống hố như mình. Để cảnh tỉnh, cũng như để giúp mọi người đừng sa vào lưới ma, chúng tôi xin trích ra đây phần cuối của Kinh Thủ Lăng Nghiêm do Ngài Thích Thiện Hoa soạn dịch, với ước mong chúng ta nghe lời Phật dạy, cùng đi trên con đường chánh pháp và cùng nhau giải thoát sanh tử. (thientinhmat.net)