LoveTruyen.Co

[Allisagi/Bluelock] Xuyên vào Otome game á

Phi tiểu thuyết

266

Đang cập nhật

14-03-2023

[Allisagi/Bluelock] Xuyên vào Otome game á

47 lượt thích / 266 lượt đọc
Một ngày nọ, Isagi xuyên vào Otome game. Chỉ là có một điều............... tại sao lũ điên đó lại đi công lược lại cậu vậy!!! Author: Yas Đang lướt face thì bỗng nảy ra ý tưởng khá hay nên tôi make nó thành truyện luôn Cre bìa truyện: MARTIN on pin

Danh sách chương [Allisagi/Bluelock] Xuyên vào Otome game á