LoveTruyen.Co

[AllNam Countryhumans] Hướng dẫn

Ngẫu nhiên

88394

Đang cập nhật

22-05-2023

[AllNam Countryhumans] Hướng dẫn

10404 lượt thích / 88394 lượt đọc
Cre artist : @HoshykoH ( Twitter ) +Hiện Đại +BL +AllNam< 0 cp phụ>+Tình tiết có thể nhanh +Truyện Ko xúc phạm đến Đất Nước nào hết⚠ +Au của TG⚠️ Chính trị và Lịch sử có thể sẽ khác⚠️ *Oh và, ko thích thì tìm truyện khác Tóm tắt: -Truyện nói về Việt Nam vừa đi làm về, mới mở cửa vào nhà thì cậu thấy mấy con người từ thời Ww2(có thể thêm Ww1 + vài countries khác) và những người thân đã mất của cậu xuyên đến đây. Chúc đọc vui vẻ

5 chương mới nhất truyện [AllNam Countryhumans] Hướng dẫn