LoveTruyen.Co

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

Fanfiction

13332

Hoàn thành

07-03-2023

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

1645 lượt thích / 13332 lượt đọc
Bác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..

5 chương mới nhất truyện [Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.