LoveTruyen.Co

BHTT | DỊCH | THE LOYAL PIN (PINPAK - TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA) - Monmaw

Lãng mạn

127107

Đang cập nhật

24-09-2023

BHTT | DỊCH | THE LOYAL PIN (PINPAK - TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA) - Monmaw

6705 lượt thích / 127107 lượt đọc
Truyện được dịch vì người dịch muốn lưu trữ để đọc. Số chương: 54 chương + 10 chương đặc biệt. Link gốc (tiếng Anh): https://www.readawrite.com/a/0ae3ac6b929e9fefc2fece088071be26?fbclid=IwAR08FMgPmkDdX7HreGCmrmmZgTAMhVHj_-29ftV_WKeWQf-d5lcZSmxjD74 Mại dô mại dô, ai biết tiếng Anh thì vào đọc, ai không biết tiếng Anh thì vô tham quan 1 vòng rồi đi ra cũng được. Chủ yếu tăng lượt views cho tác giả nhé tại cái này cũng do tác giả dịch ra tiếng Anh.