LoveTruyen.Co

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Fanfiction

35309

Hoàn thành

17-02-2023

[BJYX-Trans] Cung phi sách

4561 lượt thích / 35309 lượt đọc
Tác giả: 时阿喃 Dịch: Diệp Huyền Thái tử x thái tử phi, cổ trang, cung đấu, cưới trước yêu sau Thái tử phi lâu ngày sinh tình, thái tử nhất kiến chung tình, mê người ta như điếu đổ =D 40 chương, HE ===== Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hoá

5 chương mới nhất truyện [BJYX-Trans] Cung phi sách