LoveTruyen.Co

[Bllk/AllIsa] Vô đề

Fanfiction

15608

Đang cập nhật

13-03-2023

[Bllk/AllIsa] Vô đề

2407 lượt thích / 15608 lượt đọc
Vô đề... một mảng trống theo cảm xúc của bản thân. Healing một chút. Cảnh báo: OOC, có thể có một số phân đoạn R15 (skinship), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ----- Khai bút: 21/01/2023