LoveTruyen.Co

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of

Huyền ảo

16523

Đang cập nhật

25-03-2023

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

2357 lượt thích / 16523 lượt đọc
_" Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng. Thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có."

5 chương mới nhất truyện [Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"