LoveTruyen.Co

|Blue Lock x Reader| On Verra Bien

Lãng mạn

5699

Đang cập nhật

18-03-2023

|Blue Lock x Reader| On Verra Bien

449 lượt thích / 5699 lượt đọc
"Hãy nắm lấy đôi tay chai sần này và ngước nhìn đôi mi yểu điệu đang dần khép, tôi sẽ cho em thấy chuyến du ngoạn vô tận của đôi ta" . . . Chào mừng đã đến với On Verra Bien, nơi những câu chuyện không có hồi kết... . Warning: Char x F!Reader, OOC, BE, SE, HE, OE đôi khi sẽ có R16, R18 nhưng sẽ hạn chế. On Verra Bien là tên của một bàt hát... !WATTPAD ONLY! . -29.1.2023-Rainn-