LoveTruyen.Co

[Cao H/Thô Tục/NP] Con Ở

Truyện ngắn

858340

Đang cập nhật

06-12-2021

[Cao H/Thô Tục/NP] Con Ở

4396 lượt thích / 858340 lượt đọc
Cân nhắc trước khi xem 🔞🔞🔞. Chưa đủ 18, tâm hồn trong sáng xin click back 🔞🔞🔞. Là H văn, từ ngữ thô tục, np, old man, loạn luân...tóm lại truyện không có tiết tháo, nữ chính dâm đãng. Truyện chỉ toàn là thịt, hầu như chương nào cũng có thịt, thịt thịt thịt RẤT RẤT MẶN. Đã cảnh báo.