LoveTruyen.Co

Đầu Voi Đuôi Chuột (On - Going)

Kinh dị

100

Đang cập nhật

20-09-2023

Đầu Voi Đuôi Chuột (On - Going)

28 lượt thích / 100 lượt đọc
ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT - một câu chuyện về các hoạt động quỷ dị của trường THPT Bàng Dĩ vào đêm muộn. Một khi đã tham gia thì phải nổ lực đến chế.t để hoàn thành, không có ngoại lệ. ---------- Title: Đầu Voi Đuôi Chuột Author: Chú Cáo Xám Category: trường học, kinh dị, vô hạn lưu, trinh thám (??) Status: On - going