LoveTruyen.Co

Du hành thời không, truy bắt tội phạm ( AllNam ) {Countryhumans]}

Huyền ảo

12231

Đang cập nhật

27-05-2023

Du hành thời không, truy bắt tội phạm ( AllNam ) {Countryhumans]}

1433 lượt thích / 12231 lượt đọc
Bộ truyện thứ hai của tui mong được ủng hộ Nội dung khá chuối về việc du hành thời gian và khá nhảm, tình tiết hơi nhanh á Đệt! Tui đọc lại kiểm tra tự thấy tui viết tệ kinh Truyện không có ý xúc phạm, xuyên tạc hay bôi nhọ bất kỳ quốc gia hay ai cả -> Sản phẩm để giải trí Sơ lược nhỏ : Nam đi xuyên thời gian bắt thằng tội phạm tên N.U ( có liên quan đến Xô và Xã :v, chắc vậy )

5 chương mới nhất truyện Du hành thời không, truy bắt tội phạm ( AllNam ) {Countryhumans]}