LoveTruyen.Co

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!

Huyền ảo

36502

Đang cập nhật

06-12-2023

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!

4608 lượt thích / 36502 lượt đọc
Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ trụ. Sủng. Nhân vật chính: Giang Nguyên, Kỷ Dung. Tóm tắt ngắn gọn: Bé cưng A nhất cả vũ trụ.

Danh sách chương [Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!