LoveTruyen.Co

Em đáng yêu thật đấy !

Fanfiction

16257

Đang cập nhật

27-05-2023

Em đáng yêu thật đấy !

2336 lượt thích / 16257 lượt đọc
LCK - ngôi trường dành cho những thiên tài Mà lớp 12-1 do thầy Lee SangHyeok chủ nhiệm lại là lớp học của những thiên tài trong thiên tài Lần đầu theo nghiệp fanfic của một con simp chúa

5 chương mới nhất truyện Em đáng yêu thật đấy !