LoveTruyen.Co

|| Hyunlix || Mời Trầu

Thơ ca

697

Đang cập nhật

27-07-2022

|| Hyunlix || Mời Trầu

60 lượt thích / 697 lượt đọc
"Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, Này của Xuân Hương mới quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại, Đừng xanh như lá, bạc như vôi" - Hồ Xuân Hương -

Danh sách chương || Hyunlix || Mời Trầu