LoveTruyen.Co

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Kinh dị

79220

Đang cập nhật

30-07-2023

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

11028 lượt thích / 79220 lượt đọc
[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân thích, đoàn nhân văn này tương tác giữa 11 bạn rất đáng yêu nữa. Bản dịch chưa thông qua tác giả, phục vụ mục đích cá nhân vì sau này có thể đọc lại, vui lòng không reup. Mình bắt đầu dịch từ màn chơi 3. Hai màn trước đã có nhà dịch rồi các bạn có thể tìm đọc. Nhà mình yêu mến cả 11người, từ chối những ngôn từ công kích bất cứ thành viên nào!!!

5 chương mới nhất truyện [INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Danh sách chương [INTO1] Hệ Thống Thí Luyện