LoveTruyen.Co

Just Me Darling~(AllVietnam/ Tạm Drop)

Siêu nhiên

2198

Đang cập nhật

22-05-2023

Just Me Darling~(AllVietnam/ Tạm Drop)

189 lượt thích / 2198 lượt đọc
Mới viết truyện nên trình hơi kém Not OTP thì xin bạn cút, còn nếu là OTP thì không nói gì🇻🇳 Đọc vui vẻ@~@ Bìa không phải của tôi!! Là AllVietnam nên sẽ không có cặp phụ Buff nhiều lắm đó Hiện tại đang thi Giữa HKII Không biết lúc nào ra chap Cấm hối tôi•∆•