LoveTruyen.Co

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối

Fanfiction

179260

Đang cập nhật

17-09-2023

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối

15652 lượt thích / 179260 lượt đọc
❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp kẹo chanh, mà vừa nãy nó đã nằm trên giường của cậu, triệt để làm Điền Chính Quốc á khẩu. Đúng vậy, cậu không cẩn thận có con với tiền bối mất rồi! ❞ ..... Begin : 23-04-23 End : sinriavangull.

5 chương mới nhất truyện | 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối