LoveTruyen.Co

lớp học ma sói

Người sói

29

Đang cập nhật

27-05-2023

lớp học ma sói

3 lượt thích / 29 lượt đọc
câu chuyện nói về 1sinh viên tên là neo sau khi nghĩ hè cậu ấy nhận được 1 bức thư màu đen sau khi đọc và kí tên 1 trò chơi chết chóc đã và đang hiện hửu trước mắt của cậu ấy