LoveTruyen.Co

Lưu Lạc [ Blue Lock ]

Lãng mạn

16

Đang cập nhật

08-11-2023

Lưu Lạc [ Blue Lock ]

2 lượt thích / 16 lượt đọc
Chủ yếu là các Oneshort nhỏ về Blue Lock, không hợp các OTP cút hộ, tôi không tiếp. Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng, tâm lý, tâm linh, bl, lãng mạng, ngược, ra.pe, liên quan đến cái ch.ết Cảnh báo: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Kaneshiro Muneyuki, OOC. Nhưng bối cảnh truyện là của tôi! Đừng ăn cắp nó!

Danh sách chương Lưu Lạc [ Blue Lock ]