LoveTruyen.Co

[NagiReo]•Hận

Truyện ngắn

10575

Đang cập nhật

10-09-2023

[NagiReo]•Hận

1142 lượt thích / 10575 lượt đọc
Truyện thể loại ABO. Couple là Nagi x Reo. Truyện viết vì mục đích cá nhân không có ý xúc phạm bất kì nhân vật nào. Đây là truyện đầu tiên của mình có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc vui vẻ:>>Ok thì mình bị lỗi nên phải đăng lại (cho bạn nào thắc mắc:3 )

5 chương mới nhất truyện [NagiReo]•Hận