LoveTruyen.Co

( Nalu Version ) Bạn Thân 17 Năm , Giờ Yêu Được Chưa ? ( Full )

Huyền ảo

145614

Hoàn thành

02-02-2018

( Nalu Version ) Bạn Thân 17 Năm , Giờ Yêu Được Chưa ? ( Full )

6288 lượt thích / 145614 lượt đọc
Tác giả sáng tác : BĂNG KÌ LÂM ( @Bingqiling ) Đã Hoàn Thành Đã xin phép Nhân vật thuộc về Hiro Mashima Cp chính : Nalu Cp phụ : Bisanna / Jerza / Gruvia / Miraxus / Gale