LoveTruyen.Co

Nếu không phải là em//BibleBuild.

Fanfiction

60755

Hoàn thành

24-03-2023

Nếu không phải là em//BibleBuild.

7738 lượt thích / 60755 lượt đọc
🍒"Rời đi không nỡ nhưng ở lại thì anh ấy không thương". 🍒"Sao biết không thương? Em đẻ tôi ra hay sao mà rành thế?" 🍒Có những người nhìn vậy chứ không phải vậy! Trước đắc tội coi thường sau này sẽ hối hận không kịp.