LoveTruyen.Co

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Fanfiction

247510

Đang cập nhật

29-04-2023

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

6472 lượt thích / 247510 lượt đọc
Tam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!

5 chương mới nhất truyện Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)