LoveTruyen.Co

[Re-up][ĐM] Xuyên Sách: Chim Hoàng Yến Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi - Thính Nguyên

Tiểu thuyết

289231

Hoàn thành

19-05-2023

[Re-up][ĐM] Xuyên Sách: Chim Hoàng Yến Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi - Thính Nguyên

24209 lượt thích / 289231 lượt đọc
• Tác giả: Thính Nguyên • Thể loại: Xuyên sách, đô thị, sủng, HE • Couple: Hoắc Uẩn Khải x Lê Phi Phàm • Tình trạng: Hoàn (87 chương)

5 chương mới nhất truyện [Re-up][ĐM] Xuyên Sách: Chim Hoàng Yến Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi - Thính Nguyên