LoveTruyen.Co

Tám trăm năm sau

Cổ đại

82

Đang cập nhật

16-09-2023

Tám trăm năm sau

2 lượt thích / 82 lượt đọc
Chỉ một câu nói " đợi ta" mà tận 800 năm sau chàng mới thực hiện được . Truyện được hư cấu dựa trên câu chuyện có thật của một dòng tộc lớn của Việt Nam ,đó chính là nhà Lý

5 chương mới nhất truyện Tám trăm năm sau