LoveTruyen.Co

[Thơ] BỒI HỒI

Thơ ca

393

Đang cập nhật

12-09-2021

[Thơ] BỒI HỒI

42 lượt thích / 393 lượt đọc
"Nếu một ngày tôi thôi hết làm thơ Xin đừng hỏi: tôi không yêu người nữa Nhưng vẫn yêu bằng ngày xưa bối rối Vẫn bồi hồi nửa nhớ để nửa quên" (13.08.20)