LoveTruyen.Co

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ

Cổ đại

185

Đang cập nhật

23-09-2023

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ

41 lượt thích / 185 lượt đọc
Tiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh. Lời tác giả: Đây là câu chuyện được viết trên niềm thương xót lịch sử đối với vị vua cuối cùng nhà Tiền Lê - vua Lê Long Đĩnh. Truyện dựa trên các mốc lịch sử từ năm Ứng Thiên thứ mười hai (1005) đến năm Thuận Thiên thứ nhất (1010). Toàn bộ diễn biến trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Truyện tôn trọng tiền nhân. Vì không khảo được quan chế hoàn chỉnh của nhà Tiền Lê, tác giả đã dựa trên quan chế thời Bắc Tống.

5 chương mới nhất truyện Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ