LoveTruyen.Co

[Tổng] [AllTake] Một Chạm

Fanfiction

60198

Đang cập nhật

13-01-2023

[Tổng] [AllTake] Một Chạm

13573 lượt thích / 60198 lượt đọc
* OOC. * AllTake ở đây không nhất thiết phải là tất cả đều có tình yêu với đối phương. * Fandom: TR, JJK, BSD, Noragami, XXXHolic, Conan... * 4 chương đầu, truyện theo ngôi kể thứ nhất.

5 chương mới nhất truyện [Tổng] [AllTake] Một Chạm

Danh sách chương [Tổng] [AllTake] Một Chạm