LoveTruyen.Co

[ Trans ] [ Genshin Impact X Reader ]

Fanfiction

21311

Đang cập nhật

21-03-2023

[ Trans ] [ Genshin Impact X Reader ]

1505 lượt thích / 21311 lượt đọc
!Đa số có Scaramouche! Cũng thường xuyên có Xiao, Cyno Tôi chọn nhân vật theo ý tôi, nhưng nếu thiếu hàng char cậu thích, có thể bảo tôi để tôi tìm hàng char đó. Đặc biệt thích hàng SE Ở đây có fic NSFW. Lưu ý trước khi đọc chap, tôi không thông báo đâu. Dù sao thì mấy cậu cũng sẽ bỏ qua nó nhỉ?

5 chương mới nhất truyện [ Trans ] [ Genshin Impact X Reader ]

Danh sách chương [ Trans ] [ Genshin Impact X Reader ]