LoveTruyen.Co

Transformers Exodus

Cổ đại

275

Đang cập nhật

20-09-2023

Transformers Exodus

62 lượt thích / 275 lượt đọc
This is a novel about Transformers by author Alex Irvine. The story is about how the war on Cybertron began. There are English and Vietnamese versions. The English section is under the Vietnamese section. Đây là tiểu thuyết về Transformers, mình chuyển nó sang Tiếng Việt cho người Việt đọc. Nội dung chuyện là về cách mà cuộc chiến trên Cybertron bắt đầu.