LoveTruyen.Co

(Vân Chi Vũ Đồng Nhân) Khanh Bổn Giai Nhân - Thành Nhiễm

Tiểu thuyết

8417

Đang cập nhật

22-09-2023

(Vân Chi Vũ Đồng Nhân) Khanh Bổn Giai Nhân - Thành Nhiễm

698 lượt thích / 8417 lượt đọc
Núi sau đại lão Thời Vực Thanh x Cung Viễn Chuỷ [nữ chủ mặt ngoài nhuyễn manh nhưng khinh tiểu bạch thỏ, kỳ thực an toàn máu lạnh rồng] Ta chờ lấy thân nhập cư, thừa không quân nhập ung. Ta lưu trữ vô phong thích khách, chính là tưởng các nàng chính mình đấu, tốt nhất đấu cái chết ta sống, bất quá ai sống ai chết, ta định. Giang hồ phân tranh, đã đến lúc kết thúc.

Danh sách chương (Vân Chi Vũ Đồng Nhân) Khanh Bổn Giai Nhân - Thành Nhiễm